Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Digital Marketing Club

Brána do digitálneho sveta

V Digital Marketing Club ponúkame na jednom mieste všetko, čo do praxe potrebuje online marketér. Okrem vzdelávania a prípravy interných členov na úspešnú kariéru, pripravujeme pre verejnosť prednášky na aktuálne témy z oblasti digitálneho marketingu, odborné vzdelávacie workshopy, konferencie s odborníkmi a množstvo iných príležitostí na osobnostný rast.

Názory iných

Povedali o nás

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Digital Marketing Club je najlepší študentský klub na Univerzite Komenského v Bratislave. Svedčí o tom aj udelenie pamätnej medaily Univerzity Komenského k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského rektorom Univerzity Komenského profesorom Marekom Števčekom ako výnimočné ocenenie. Klub nielenže slúži naozaj ako študentský klub pre študentov, ktorých zaujímajú moderné trendy vo využívaní IT technológií v marketingu, manažmente a podnikaní, ale prispieva aj svojou činnosťou k intenzívnejšiemu vzdelávaniu našich študentov v spomínaných oblastiach a participuje aj na vedecko-výskumných projektoch. Myslím si, že klub svojou činnosťou priťahuje aj nových kvalitných študentov na štúdium na fakulte a významne ovplyvňuje pozitívne aj mienku o kvalite štúdia na fakulte.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan Fakulty managementu UK
Róbert Slovák
Je hrozne dôležité, aby študenti boli kompatibilní s realitou, aby ich škola naozaj pripravila na to, čo ich čaká v praxi. DMC je super trenažér či inkubátor, ktorý poskytuje možnosť prelnúť teoretické vedomosti s reálnou praxou - čo je nielen hodnotné pre študentov ale najmä pre rozvoj celej brandže.
Róbert Slovák
Founder / Creative Director at Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.
Filip Kuna
DMC považujem za jeden z najlepších projektov, ktorý vznikol pre slovenských študentov za posledné roky. Samotným žiakom dáva možnosť naučiť sa veci priamo od profíkov z praxe, získať potrebné skúsenosti, aby si mohli sami vyskúšať, ako to funguje v živote a pritom sa nebáť zlyhania. DMC zvyšuje ich hodnotu, nebudú musieť začínať na asistentských či tých najzákladnejších juniorných pozíciách. Firmám zase predpripravujú kvalitných ľudí, čím im ušetria peniaze a čas hľadaním ihly v kope sena aj pri zaškoľovaní.
Filip Kuna
Managing director SK & CZ STROSSLE
Ivan Valach
Digital Marketing Club poznám asi 2 roky a počas tohto obdobia sa im podarilo zorganizovať sériu fantastických podujatí. Prinášajú prednášky, konferencie a zábavno-vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú študenta s praxou. Preto je rola DMC neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta, kde sa marketingoví profesionáli približujú k budúcim lídrom a kreatívcom už počas ich vysokoškolského štúdia. Na DMC si vážim najmä ľudí, ktorí ho tvoria a organizujú jednotlivé aktivity. Spája ich proaktivita a silná vášeň meniť veci k lepšiemu.
Ivan Valach
HR Marketing Coordinator - Orange
Martin Woska
Digital Marketing Club je perfektným liekom na problém, že vysoké školy nevedia pripraviť študentov na prax. DMC perfektne adresuje toto základné poslanie školy a vďaka šikovnosti jeho tvorcov vie prilákať množstvo odborníkov z praxe, ktorí radi pomáhajú. Viem si dokonca predstaviť podobný model aj na iných vysokých školách.
Martin Woska
Chief Creative & Strategy Officer and partner at TRIAD Advertising s.r.o.
Máme podporovateľov

Partneri

Máme podporovateľov

Partneri

odmeny za tvrdú prácu

Ocenenia