Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Marketing Novinky Vzdelávanie

AI v marketingu. Kde začať a kde pokračovať?

Zázračný moderný pojem ,,umelá inteligencia” (z ang. AI) je hitom tohto roka. Kde všade sa v marketingu stretávame s využitím umelej inteligencie? Kde začať s AI alebo kde pokračovať ak už sme jej základy aplikovali? Viac sa dozviete v tomto článku.

AI predstavuje významný gamechanger na poli dnešného digitálneho marketingu. Ovplyvňuje mnoho činností, s ktorými sa dennodenne stretávame. A to nielen v pracovnom živote. O mnohých jej možnostiach ani len netušíme. Mnoho ľudí sa používaniu generatívnej AI vyhýba, pretože sa bojí o prácu. Pozrime sa na ňu ale z inej strany. Nebojme sa moderných pomocníkov a užívajme si, že vďaka nim si v práci aspoň trošku vydýchneme.

Čo je to AI?

Vo svojej podstate je AI inteligentným systémom, navrhnutým tak, aby samostatne rozmýšľal a kopíroval tak ľudské premýšľanie, učenie sa a rozhodovanie sa. V marketingovom kontexte najčastejšie hovoríme o tzv. generatívnej AI, ktorá pracuje na princípoch strojového učenia (machine learning). Jej cieľom je generovať, čiže vytvárať rôzny obsah. Používa sa však aj na rozoznávanie obrázkových predlôh, spracovanie slovného zadania, alebo na rôzne analytické úlohy spomenuté nižšie v článku:

A. Tvorba obsahu

Generatívna umelá inteligencia sa venuje vytváraniu najrôznejšieho obsahu či už na web alebo na sociálne siete, či iných marketingových materiálov určených na propagáciu značky. Hovoríme o najzaujímavejšej a najrozšírenejšej oblasti využívania AI v marketingu. Používanie AI nástrojov šetrí čas, prináša nové originálne nápady a zároveň sa viaže na najnovšie trendy. AI nástroje dnes používame na tvorbu príspevkov na sociálne siete, textových či obrázkových príloh, emailov, a dokonca aj hudby či videí.

príklady: Pomocou nástrojov ChatGBT alebo Jasper dokážete napísať článok či texty na sociálne siete alebo preformulovať už napísaný text. MidJourney alebo Stable Diffusion vám pomôžu generovať obrázky. A na úpravu obrázkov napríklad do prezentácie pre kolegov využite PFP Maker.

tipy: Využívajte spektrum AI nástrojov, objavujte nové nástroje a ich funkcie, ktoré sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú.

B. Personalizácia v marketingu

Personalizáciu využívame pri chápaní individuálnych preferencií zákazníkov, či sledovateľov. AI dokáže premeniť užívateľské dáta na zoznam presných krokov a odporúčaní vhodných pre konkrétnu cieľovú skupinu. Prínosom tohto kroku je zvyšovať náš dosah tým, že zákazníkovi či sledovateľovi ponúkneme presne ten obsah, ktorý ho zaujíma. Dajte preto zbohom genetickému obsahu.

príklady: V email marketingu AI umožňuje odosielanie personalizovaných správ nášmu zoznamu odberateľov.

tipy: Segmentujte správne cieľovú skupinu. Testujte. Používajte k analýzam aktuálne a skutočné dáta. Monitorujte výsledky.

C. Zákaznícky servis

AI predstavuje základ pre prirodzene pôsobiacu konverzáciu vo vyskakovacích okienkach pre online poradenstvo. Tvorí aktívnu zložku zákazníckeho servisu, ktorá môže predstavovať 24/7 zákaznícku podporu na webových stránkach.

príklady: Dnes už veľmi rozšírené chatboty sú skvelým príkladom AI v marketingu. Nahrádzajú ľudský faktor a sprostredkúvajú informácie zákazníkom.

tipy: Pravidelne upravujte vedomosti, s ktorými chatbot pracuje a vytrénujte ho k prirodzenému vystupovaniu.

D. Analýza dát

Dáta predstavujú zdroj dôležitých informácií. AI sa tak využíva ako nástroj pre spracovanie veľkého množstva dát. Správnou interpretáciou dokážeme vyhodnotiť aktuálny stav, historický vývoj našej činnosti, ale aj predikcie do budúcna.

príklady: AI nástroje je možné využiť pri segmentácii cieľovej skupiny a cielení na skupinu vrátane konkrétnych odporúčaní. Vďaka nim dokážeme predikovať správanie zákazníkov.

tipy: Nastavte si jasné ciele analýzy. Aplikujte trendy a porovnajte rôzne dáta medzi sebou. Pravidelne obnovujte analytickú stratégiu. 

E. Social media marketing 

Umelú inteligenciu je vhodné použiť v akomkoľvek odvetvi marketingu, a to aj na sociálnych sieťach. Okrem vytvárania samotných príspevkov ponúka množstvo pridaných funkcií, ktoré nám prácu na sociálnych sieťach dokážu zjednodušiť. AI je možné použiť v celom procese postovania na sociálnych sieťach, od vytvorenia príspevku, cez písanie textov, hashtagov a popisu, až po samotné zdieľanie.

príklady.: Dnes už existuje množstvo aplikácií, ktoré na základe AI zazdieľajú konkrétny príspevok za vás.

tipy: Vopred analyzujte, ktorý čas je plánovanie príspevkov najvhodnejší, z hľadiska aktivity vašej cieľovej skupiny.

F. Formulácia stratégie a plánov

Používanie AI v procese formulácie marketingovej stratégie je výrazným krokom v rozhodovacom procese. Dokáže priniesť originálne uhly pohľady, objektívne vyhodnotiť situácie a sformulovať odporúčania do strategického plánovania..

príklady.: Tvorba publikačného plánu je ďalším z príkladov, ako je možné AI využiť. Dokonca aj ChatGPT vám dokáže sformulovať stratégiu alebo publikačný plán.

tipy: Jasne formulujte strategické ciele. Následne stratégiu optimalizujte a postupne monitorujte jej dosah.

Riziká, slabé stránky a nedostatky

S technológiou prichádza množstvo rizík a nedostatkov. Tento skvelý pomocník nie je tak čiernobiely ako by sme si želali. Častokrát dochádza k chybovosti spôsobenej nesprávne zadanými kritériami analýzy, nedostatočnou databázou, alebo nekompletným zadaním pre generátor. Vyvarovať sa chybovosti je možné aktívnym zapojením kritického myslenia, porovnaním výsledkov, testovaním, alebo dostatočnou konkretizáciou zadania.

Umelá inteligencia nám dokáže ušetriť čas, rýchlo spracovať dáta a prinášať originálne nápady. Na to, aby sme však mohli tento nástroj nazývať pomocníkom, je potrebné naučiť sa s ním pracovať. Tým sa myslí naučiť sa zadávať mu jasné inštrukcie a vedieť vhodne vyhodnotiť výsledky, ktoré vypracuje. Pretože výstup je len tak dobrý, ako váš prompt.

Author

DMC team