Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Vzdelávanie

Stratégie na sociálnych sieťach

Stratégie na sociálnych sieťach sú dlhodobo vyhľadávanou témou. Lívia Brtáňová z marketingovej digitálnej agentúry Hype nám prišla povedať zopár tipov ohľadom práce s nimi. Ako zvoliť správnu stratégiu. Ktorý kanál nám vie pomôcť v dosiahnutí stanovených cieľov.

Ako na stratégie na sociálnych sieťach?

NASTAVTE SI SMART CIELE

Je dôležité určiť si metriky, ktoré chceme sledovať pri postovaní na sociálne siete. Môže ísť o reach, clicks alebo engagement.

DEFINUJTE CIEĽOVÚ SKUPINU

Sú tri skupiny zákazníkov: lojálni, už existujúci a potenciálni. Je pri nich potrebné hľadať nejaké spoločné ukazovatele správania.

BENCHMARKUJTE KONKURENCIU

Pozrite si stratégiu, ktorú zvolili v komunikácii domáce i zahraničné značky. Nezabudnite však pri aplikácií niektorých krokov inšpirovaných zahraničím na to, ako môžu byť vnímané domácim publikom.

UROBTE SI SOCIAL MEDIA AUDIT

Spravte si prehľad toho, kde komunikujete, aký volíte tone of voice a čo by ste chceli spraviť inak.

VYTVORTE SI CONTENT PLAN

Môžete na to použiť nástroje ako Kontentino či Zoomsphere. Pri vytváraní content plánu je potrebné myslieť na formáty a čas postovania.

Je vhodné urobiť si určitú výraznú vlastnosť,significant, ktorá bude príznačná práve pre váš brand a ktorý pomôže v rozoznateľnosti, aby si zákazník hneď spojil napríklad vizuál s brandom.

TESTUJTE,ANALYZUJTE A VYLEPŠUJTE

Každá značka si vyžaduje individuálny prístup a stratégiu, pretože čo platí pre jednu značku, nemusí platiť pri inej. Pri teste je nutné rátať s tým, že nie každý pokus je úspešný. V takom prípade nám to dáva kľúč, čím sa zaoberať viac a čo zlepšiť.

Rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi

Na Instagrame môžeme často vidieť  vyumelkované životy. O to dôležitejšie je postovať príspevky, ktoré nie sú vytrhnuté z reality. Dokážu teda priniesť real value zákazníkovi a s tým aj reálny dopad na kúpu alebo značku. Na sociálnych sieťach by sme teda mali komunikovať pridanú hodnotu a už spomínaný signifikant pre značku. Ten je potrebné nájsť a adaptovať ho na každý kanál.

Iný formát plní iný cieľ.

Obrázok: engagement

Video: reach

Link post: traffic

Text: engagement

Story: reach/traffic. Za budget, ktorý by išiel inak do reklamy na FB a YT, mi stories dokážu dať omnoho väčší reach.

Social shop: conversions. Momentálne sa dá e-shop implementovať aj do Instagramu.

Instant experience: traffic/conversions. Pomerne nový formát, za ktorý sa pýta zatiaľ nižšia cena.

Facebook  je najvďačnejší zdroj na traffic.

Wealthsimple

Spoločnosť Wealthsimple spravila v tomto videu jednoduchý krok, ktorým sa však výrazne priblížili svojej cieľovej skupine. Nechali totiž cieľovku hovoriť o tom, ako k peniazom pristupuje ona. Vďaka tomu sa ľudia na sociálnych sieťach dokázali rýchlo zosobniť s týmto obsahom, ktorý značka vyprodukovala.

Myslite na to, že…..

  • je potrebné kritické myslenie pri adaptovaní zahraničnej tipov na domáci trh.
  • attention span sa znižuje.
  • pre používateľa je dôležitá pridaná hodnota.
  • engagement nie je stratégia.
  • social je čoraz silnejšou súčasťou mediamixu.

Author

DMC team