Odborné prednášky.

Pravidelné prednášky vedené odborníkmi

V spolupráci s ADMA – Asociáciou digitálnych marketingových agentúr pravidelne organizujeme bezplatné odborné prednášky, ktoré sú určené nielen pre študentov, ale aj pre marketérov a verejnosť. Prednášky sa konajú pravidelne jedenkrát do týždňa.

20 prednášok ročne

Prinášame bohatý program na rôzne témy.

Viac než 1500 účastníkov

Účasť sa každoročne zvyšuje.