Najbližšie dni sa môžete rozhodnúť, komu darujete 2% z vašej zaplatenej dane. Týmto počinom môžete podporiť činnosť občianskych združení alebo neziskoviek, ktorých aktivity sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Systém darovania 2% z dane vznikol na základe zachovania si nezávislosti mimovládnych organizácií a len  vy sami rozhodnete, či túto čiastku necháte štátu alebo podporíte nejakú z týchto organizácií.

Prečo darovať 2% z dane práve nám?

Sme organizácia na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá skrz študentov podporuje rozvoj vzdelávania v digitálnom svete. Všimli sme si, ako málo je táto oblasť rozvinutá, no pre efektívne fungovanie biznisu nesmierne dôležitá. Pripravujeme nových odborníkov na prax a pomáhame podnikateľom a neziskovým organizáciám k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu. Obor online marketingu sa neustále rozvíja, a preto spolupracujeme s mnohými profesionálnymi agentúrami a odborníkmi z online reklamy. Usilujeme sa o poskytovanie kvalitných marketingových služieb  a príležitostí na vzdelávanie.

Naše hlavné projekty:

Konferencie (Make It Digital)

Digitálna univerzita

Odborné prednášky

Digitálna chata

Digitálne obedy

Marketingovica

Digitálni anjeli  je náš dobročinný projekt a zároveň dôkaz, že v marketingu nejde len o veľké peniaze. Zistili sme, čo neziskovým organizáciám chýba a priniesli sme riešenie. Spojili sme ich s profesionálnymi marketérmi, ktorí im vďaka správnej komunikačnej stratégii pomôžu osloviť viac ľudí a získať tak potrebnú podporu.

Uskutočnovaním týchto aktivít pomáhame posúvať ľudí vpred, či už vo vzdelávaní alebo alebo kariérnom živote. Radi by sme rozširovali a skvalitňovali naše aktivity, a práve 2% z dane je spôsob ako nás v tom podporiť a rozvíjať. Všetky financie získané týmto spôsobom, budú transparentne zreportované spolu s účelom, na ktorý boli využité a verte, že to bude stáť za to. Možno sa aj niektorí z vás zúčastnite podujatí či prednášok, ktoré s vašou podporou usporiadame.

Rok 2018 bol zatiaľ náš najaktívnejší, preto máme na rok 2019 nachystané množstvo nových nápadov a projektov, ktoré budeme môcť realizovať  vďaka vašim príspevkom.

Ako a kedy na to?

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vyhotovil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa darovať. Táto suma však nesmie byť nižšia ako 3 €.
  3. Stiahnite, vytlačte a prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, ktoré už obsahuje naše osobné údaje.
  4. Do Vyhlásenia doplňte vaše údaje spolu so sumou, ktorú sa nám chystáte darovať, teda 2% ako zamestnanec.
  5. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste sa práve vy rozhodli darovať nám vaše 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Zverejnené nám budú len vaše meno a adresa, nie však darovaná suma.
  6. Obidva dokumenty, Vyhlásenie a Potvrdenie, môžete doručiť do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu vášho daňového úradu si môžete vyhľadať TU.

Na čo si treba dať pozor?

  • Do kolónky rok sa píše 2018.
  • IČO sa do kolóniek vypisuje sprava.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na doručenie peňazí vami vybranej organizácie. Príslušný daňový úrad prevedie peniaze na účet organizácie. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% práve nám a budete si vypĺňať  tlačivo sami, naše údaje sú nasledovné:

IČO: 422 59 673

Forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno/Názov: DIGITAL MARKETING CLUB

Sídlo-ulica: ODBOJÁROV

Súpisné/orientačné číslo: 10

PSČ: 820 05

Obec: Bratislava

 

Predvyplnený formulár na stiahnutie:

2_percenta (1)