Digital Marketing Club
klub pravých nadšencov

o nás

Niečo o nás

Robte veci najlepšie na svete a svet si už nájde
cestičku k vašim dverám… Tomáš Baťa

Digital Marketing Club je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na prestížnej Univerzite Komenského Fakulte managementu v Bratislave. Vznikol ako prirodzená potreba na požiadavky trhu práce, vzdelávať a profesionálne pripravovať študentov v oblasti online marketingu. Klub pôsobí 7 rokov a od svojho začiatku vychoval mnoho šikovných marketérov a manažérov.

Sme študentská digitálna agentúra a k našim aktivitám patrí aj poskytovanie služieb v oblasti online marketingu. Pomáhame firmám preraziť v digitálnom svete, čo slúži ako priestor pre naše ďalšie vzdelávanie v praxi. Študentov vedú profesionálni mentori z najlepších digitálnych agentúr, vďaka čomu naša študentská digitálna agentúra poskytuje firmám služby na vysokej úrovni.

Čo vlastne robíme?

Profesionálne vzdelávanie marketérov

Digitálna agentúra

Zopár našich skromných ale hrdých čísel:

65
Absolventov DMC
90
Prednášok a workshopov
7
Rokov pôsobenia
3
Konferencie

Ak budete so všetkým čakať, pokým nastane
pravý okamžik, pravdepodobne nikdy nič neurobíte.

Kto sme?

Sme nadšenci

Robíme všetko preto aby ste sa spolu snami vzdelávali čo najlepšie..

Lukáš Benko
Lukáš Benko
Consultant
Katarína Kochlaňová
Katarína Kochlaňová
Project manager
Veronika Mužiková
Veronika Mužiková
Project manager
Peter Obert
Peter Obert
Project manager
obert@digitalmarketingclub.sk
Dominka Egyedová
Dominka Egyedová
Consultant
Marco Dvorak
Marco Dvorak
Grafik & Consultant
Miroslav Závodský
Miroslav Závodský
Project manager
zavodsky@digitalmarketingclub.sk
Gréta Hreusová
Gréta Hreusová
Project manager